Välkommen till Case

Hos oss är det enkelt för dig att erhålla samma professionella och trygga kapitalförvaltning som världsstjärnorna Stefan Edberg och Nicklas Lidström. Vi brukar säga att vi är den fristående kapitalförvaltaren som spelar i samma lag som kunden. Med fristående menar vi att Case inte är någon bank som erbjuder en massa olika produkter och tjänster utan vi är enbart fokuserade på att leverera högklassig fond- och kapitalförvaltning.

Börja fondspara idag!

Våra fonder

Case förvaltar förnärvarande två fonder, Safe Play och Fair Play men är i startgroparna att lansera ytterligare två fonder, Power Play och All Star. Safe Play är en av Sveriges bästa räntefonder och är vår mest defensiva fond. Fair Play är en blandfond som placerar 60 procent av fondförmögenheten i aktier och 40 procent i räntebärande placeringar. Power Play är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen tar långa positioner i den svenska aktiemarknaden men kan också kombinera detta med korta positioner. I vår fond All Star ryms endast våra absolut bästa aktieidéer och detta är vår mest offensiva fond.

Nyheter

Case Elite

Case Elite fokuserar på förmögenhetsförvaltning specifikt för idrottsprofiler och deras behov av att skapa en ekonomisk trygghet och utveckling såväl under som efter karriären. Detta är en kompetens som vi byggt upp, bland annat genom före detta tennisspelaren Stefan Edbergs och ishockeyspelaren Niklas Lidströms engagemang som ägare och kunder.

Läs mer om Case Elite

Förmögenhetsförvaltning

Denna tjänst erbjuds kunder som har mer än 1 miljon kronor att placera. Förmögenhetsförvaltning innebär att vi anpassar förvaltningen efter Dina önskemål och finansiella situation. Vi anser att förmögenhetsförvaltning bygger på ett ömsesidigt förtroende, vilket innebär att förvaltningen baseras på en analys av intresse, ekonomisk situation, kunskap samt risknivå.

Inom förmögenhetsförvaltning erbjuder vi våra kunder tre olika tjänster, Fondförvaltning, Aktieförvaltning och Ränteförvaltning, där varje tjänst skräddarsys utifrån en noggrann behovsanalys som genomförs tillsammans med kunden.

Om Case

Case grundades i augusti 2004 med målet att erbjuda aktiv kapitalförvaltning åt privatpersoner, idrottsstjärnor, företagare och entreprenörer. Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden – dels individuell kapitalförvaltning anpassad efter kundens särskilda önskemål och behov, dels en aktiv förvaltning av fonderna Power Play, Fair Play och Safe Play som alla syftar till att skapa en god och riskjusterad absolut avkastning på lång sikt.

Vårt tredje affärsområde, Case Elite, fokuserar på förmögenhetsförvaltning specifikt för idrottsprofiler och deras behov av att skapa en ekonomisk trygghet och utveckling såväl under som efter karriären.

Läs mer